Dotacja

Interstyl Monika Reichert, w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, podpisała w 07.2020r. umowę z PARP o dofinansowanie projektu "Dotacja na kapitał obrotowy dla Interstyl Monika Reichert". Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)